Day Two Interview - Richard Yu, Chairman, Huawei Devices - Mobile World Live

Day Two Interview – Richard Yu, Chairman, Huawei Devices

23 MAR 2012