The Frontline: Wang Jianzhou, Chairman & CEO, China Mobile – Mobile World Live

The Frontline: Wang Jianzhou, Chairman & CEO, China Mobile

22 OCT 2009