The Frontline: Wang Jianzhou, Chairman & CEO, China Mobile - Mobile World Live

The Frontline: Wang Jianzhou, Chairman & CEO, China Mobile

22 OCT 2009