Mobile Asia Congress 2009 Keynote: Wang Jianzhou, China Mobile – Mobile World Live

Mobile Asia Congress 2009 Keynote: Wang Jianzhou, China Mobile

19 NOV 2009